Dailies Total 1 30 szt.

Soczewki o nietypowym, zmieniającym się poziomie uwodnienia. Nie w każdym miejscu soczewki musi być ono na wysokim poziomie, a najważniejsze są punktu kontaktu z gałką oczną i powieką. Gradientowość uwodnienia to typowa cecha dla soczewek z rodziny Dailies Total1. Ich skład jest jak najbardziej zbliżony do składu ludzkich łez, przez co organizm nie odbiera ich za ciało obce, a osoba jest nosząca nie odczuwa ich na oczach. Taki stan utrzymuje się nawet po kilkunastu godzinach użytkowania. Przepuszczalność tlenu równa 156 klasyfikuje ich na pierwszym miejscu pośród soczewek jednodniowych.

Soczewki występują także w większym opakowaniu:

Cechy produktu

Moc -6,00 -5,75 -5,50 -5,25 -5,00 -4,75 -4,50 -4,25 -4,00 -3,75 -3,50 -3,25 -3,00 -2,75 -2,50 -2,25 -2,00 -1,75 -1,50 -1,25 -1,00 -0,75
Średnica 14,1
Krzywizna 8,5